fbpx

CHẠY QUẢNG CÁO HẾT TIỀN CŨNG KHÔNG RA ĐƠN HÀNG?

By Đặng Tuyết | MARKETING ONLINE , CHÉM , Content Marketing

Tất nhiên, để có đơn hàng sau khi chạy quảng cáo còn phụ thuộc vào những điều kiện khác, như cách bạn chạy quảng cáo thế nào, lựa chọn cách tiếp cận, target k/h mục tiêu… Sẽ còn những bài viết hướng dẫn cách chạy quảng cáo (facebook trước) cho bạn. Ở bài viết này, […]

Đọc Tiếp Bài Viết